GTA開被動MODE揸新車嚟車隔車撞人超正

遊戲
#1 edenpastora
31/12/18 19:09

佢殺唔到我但我殺到佢

#2 寂寞的小雪糕
01/01/19 12:49

開復仇者仲正

#3 edenpastora
01/01/19 12:59

開復仇者仲正

垃圾

#4 高槻やよい老公
01/01/19 13:00

之前揸直升機有人向住我開槍

嬲嬲地即刻打側架機用機頂翼片鳩佢

片死佢之後又返黎繼續射

我就去側多次片多佢一鑊先走

#5 寂寞的小雪糕
01/01/19 13:49

開復仇者仲正

垃圾

尋日先一挑2戰機

#6 寂寞的小雪糕
02/01/19 07:58

今日玩復仇者0死

本主題共有 6 則回覆,第 1 頁。