iphoneXS 皮二野

硬件
#1 冇腦大狗公
28/12/18 06:00

iphoneXS 皮二野 (開售時)

200gm

拎舊磚出街

#2 冇腦大狗公
28/12/18 06:02

用左係咪識飛?

飛上月球?

我認我冇$買

亦唔會買

#3 冇腦大狗公
28/12/18 06:03

仲有冇芝麻仔賣腎買 phone ?

賣埋條J先夠$買

#4 劣食牛
28/12/18 06:08

仲有冇芝麻仔賣腎買 phone ?

賣埋條J先夠$買

J得1條

#5 冇腦大狗公
28/12/18 06:10

仲有冇芝麻仔賣腎買 phone ?

賣埋條J先夠$買

J得1條

賣半條囉,

都仲有半條

#6 若宮武士道
28/12/18 06:10

仲有冇芝麻仔賣腎買 phone ?

賣埋條J先夠$買

J得1條

丸有兩粒(除咗獨丸巨龍)

#7 冇腦大狗公
28/12/18 06:11

仲有冇芝麻仔賣腎買 phone ?

賣埋條J先夠$買

J得1條

丸有兩粒(除咗獨丸巨龍)

手都有兩隻啦

下次發報公佈左未?

又出咩機

#8 排球少年
28/12/18 06:56

生活態度

#9 orz
28/12/18 09:56

Rich

#10 如此際心血已無多
28/12/18 10:47

J得1條

丸有兩粒(除咗獨丸巨龍)

手都有兩隻啦

下次發報公佈左未?

又出咩機

一年一部賣得幾多樣

#11 冇腦大狗公
28/12/18 16:07

丸有兩粒(除咗獨丸巨龍)

手都有兩隻啦

下次發報公佈左未?

又出咩機

一年一部賣得幾多樣

腳又有兩隻

腳指有5隻

#12 透明人
28/12/18 17:01

囡囡用iPhone,想有交配權就要跟住用,好似係。

本主題共有 12 則回覆,第 1 頁。