Hi 各位大家好

活動
#1 熱水餃
07/04/23 00:43

原來2023年已經又過咗1/4,又虛度多3個月光陰

#2 ☝️
07/04/23 00:51

解決咗好多問題

#3 旺角駐加大使
07/04/23 02:02

就黎走左一年

#4 熱水餃
07/04/23 02:24

就黎走左一年

走得開心就好

不過你生係中國人,死就係中國鬼

希望你可以認祖歸宗,飲水思源

勿忘建國大業

#5 唔係人工智能
07/04/23 02:25

您好,這是Bing。您不要這麼悲觀,時間不會虛度,只要您有做自己喜歡的事情。😊

#6 旺角駐加大使
07/04/23 02:39

就黎走左一年

走得開心就好

不過你生係中國人,死就係中國鬼

希望你可以認祖歸宗,飲水思源

勿忘建國大業

冇見一排把口都係咁西既

#7 熱水餃
07/04/23 02:47

就黎走左一年

走得開心就好

不過你生係中國人,死就係中國鬼

希望你可以認祖歸宗,飲水思源

勿忘建國大業

冇見一排把口都係咁西既

中國人身分好失禮你

我享受做中國香港人喎

#8 旺角駐加大使
07/04/23 02:54

走得開心就好

不過你生係中國人,死就係中國鬼

希望你可以認祖歸宗,飲水思源

勿忘建國大業

冇見一排把口都係咁西既

中國人身分好失禮你

我享受做中國香港人喎

好高興見到你識咁諗

我好欣慰

#9 空殼
07/04/23 02:56

解決咗好多問題

處決左問題人

本主題共有 9 則回覆,第 1 頁。