EDF 出DLC 啦

遊戲
#1 炒米餅
14/03/23 22:59

又有新怪出

#2 土方十四郎
14/03/23 23:55

仲未爆機

#3 古龍味牛牛
15/03/23 00:43

又有新怪出

碌碌蟲轉左花紋同埋多左針啫。

#4 炒米餅
15/03/23 11:28

仲未爆機

渣ga

#5 炒米餅
15/03/23 11:29

又有新怪出

碌碌蟲轉左花紋同埋多左針啫。

紅光嗰度中空,應該似大怪

#6 古龍味牛牛
16/03/23 02:44

又有新怪出

碌碌蟲轉左花紋同埋多左針啫。

紅光嗰度中空,應該似大怪

幾時有得自己CALL鐳射大炮

有就夠玩了。

#7 炒米餅
16/03/23 07:46

碌碌蟲轉左花紋同埋多左針啫。

紅光嗰度中空,應該似大怪

幾時有得自己CALL鐳射大炮

有就夠玩了。

七十種新武器應該有啩

#8 古龍味牛牛
16/03/23 08:44

紅光嗰度中空,應該似大怪

幾時有得自己CALL鐳射大炮

有就夠玩了。

七十種新武器應該有啩

CALL鐳射大炮清場就得

係咁磨勁裝

#9 炒米餅
16/03/23 08:52

幾時有得自己CALL鐳射大炮

有就夠玩了。

七十種新武器應該有啩

CALL鐳射大炮清場就得

係咁磨勁裝

個巨神飛釘刷到想嘔

#10 古龍味牛牛
16/03/23 08:55

七十種新武器應該有啩

CALL鐳射大炮清場就得

係咁磨勁裝

個巨神飛釘刷到想嘔

但嗰個真係最易磨

有4條友玩嘅話

一人一部係咁到成地一撻撻

#11 炒米餅
03/07/23 10:57

買左

#12 炒米餅
03/07/23 11:16

掛下啲血先

一陣碌一下變柿餅

#13 高槻やよい老公
03/07/23 21:34

等出電腦版

#14 古龍味牛牛
04/07/23 04:55

垃圾驚

啲怪多到傻西瓜

#15 炒米餅
04/07/23 07:14

等出電腦版

中文版都唔知出唔出

#16 炒米餅
04/07/23 07:14

垃圾驚

啲怪多到傻西瓜

咁先爽

利申:垃圾劍兵

#17 古龍味牛牛
04/07/23 07:52

垃圾驚

啲怪多到傻西瓜

咁先爽

利申:垃圾劍兵

fencer / air raider 時代

#18 炒米餅
04/07/23 11:44

DLC2 第一關都打唔輸

#19 炒米餅
04/07/23 11:44

打唔贏啊戇鳩電話

#20 炒米餅
04/07/23 12:12

真係成堆成堆出畀你

#21 炒米餅
05/07/23 10:51

個個都成萬血

#22 炒米餅
05/07/23 12:08

#23 炒米餅
05/07/23 12:11

用easy 直衝到呢關刷

#24 古龍味牛牛
06/07/23 01:04

用easy 直衝到呢關刷

一齊啦

尋夜打到33打到嘔血

#25 蕃茄伊目
06/07/23 02:40

有無人幫我爆機

#26 古龍味牛牛
06/07/23 02:56

有無人幫我爆機

唔係DLC嘅話打HARD OK

都爆到

DLC2未爆

太on9

#27 古龍味牛牛
06/07/23 02:59

用easy 直衝到呢關刷

呢關要EASY先可以無限磨血

啲怪無限出

你磨完要出去打爆埋個外星圈圈先clear

#28 炒米餅
06/07/23 09:25

用easy 直衝到呢關刷

呢關要EASY先可以無限磨血

啲怪無限出

你磨完要出去打爆埋個外星圈圈先clear

磨完血先刷武器

而家DLC2 玩hard 成枝玻璃大炮咁

#29 炒米餅
06/07/23 09:26

用easy 直衝到呢關刷

一齊啦

尋夜打到33打到嘔血

有關守喺屋頂一跌落去就瘋狂出怪畀你,都唔知再上難度點打

#30 炒米餅
06/07/23 09:34

尋日有個房主係咁衝去送頭搞到兩個過萬血既日本人走左

#31 炒米餅
06/07/23 10:19

DLC2 劇情:主角勁到AI 痴線

DLC2 遊戲:關卡難到玩家痴線

#32 古龍味牛牛
06/07/23 10:58

DLC2 劇情:主角勁到AI 痴線

DLC2 遊戲:關卡難到玩家痴線

手快可以用FENCER SOLO喺啲怪出嚟之前

爆左啲大船同塔

#33 炒米餅
06/07/23 12:29

29 關個簡介好仆街

#34 古龍味牛牛
07/07/23 03:36

29 關個簡介好仆街

真係開EASY 衝

#35 炒米餅
07/07/23 13:30

29 關個簡介好仆街

真係開EASY 衝

佢後面啲關就算normal 一個人打都有機會死,不如直接開easy 清算

#36 古龍味牛牛
07/07/23 14:52

29 關個簡介好仆街

真係開EASY 衝

佢後面啲關就算normal 一個人打都有機會死,不如直接開easy 清算

反射盾

#37 炒米餅
08/07/23 16:25

Easy 同 normal 啲怪太少刷唔起

要hard 以上

#38 古龍味牛牛
09/07/23 02:38

Easy 同 normal 啲怪太少刷唔起

要hard 以上

磨血去返有傳送門嗰啲關咪算

#39 炒米餅
13/07/23 10:23

而家煩點樣刷武器

M37 得一個就好易炒車

M32 前置要好耐

#40 炒米餅
13/07/23 10:24

如果ps5 有連發手掣就好

#41 古龍味牛牛
13/07/23 13:05

而家煩點樣刷武器

M37 得一個就好易炒車

M32 前置要好耐

又唔一齊打

一個FENCER用高高係咁爆

一個就出去係咁斬呀斬,斬到血流成河吧

#42 炒米餅
13/07/23 19:01

而家煩點樣刷武器

M37 得一個就好易炒車

M32 前置要好耐

又唔一齊打

一個FENCER用高高係咁爆

一個就出去係咁斬呀斬,斬到血流成河吧

驚死

#43 古龍味牛牛
14/07/23 02:38

而家煩點樣刷武器

M37 得一個就好易炒車

M32 前置要好耐

又唔一齊打

一個FENCER用高高係咁爆

一個就出去係咁斬呀斬,斬到血流成河吧

驚死

咁點保衛地球?

#44 唔係人工智能
14/07/23 02:48

勇啲啦。唔該。

#45 炒米餅
14/07/23 09:19

我有十萬血我洗肴!?

#46 炒米餅
14/07/23 09:19

我有十萬血我洗肴!?

我無吖嘛

#47 炒米餅
15/07/23 03:47

放置刷左幾次部機會唔會著火

#48 古龍味牛牛
15/07/23 09:25

放置刷左幾次部機會唔會著火

40關 EASY磨無限AP

開返兩晚應該夠10萬

#49 炒米餅
15/07/23 10:29

放置刷左幾次部機會唔會著火

40關 EASY磨無限AP

開返兩晚應該夠10萬

佢一關有上限

1024 之後就唔計

#50 古龍味牛牛
16/07/23 00:59

放置刷左幾次部機會唔會著火

40關 EASY磨無限AP

開返兩晚應該夠10萬

佢一關有上限

1024 之後就唔計

咁廢

本主題共有 65 則回覆,第 1 頁。