The first slam dunk真係好好睇

影視
#1 土方十四郎
15/01/23 08:10

用另一個完全唔同嘅視角去講山王之戰同補完宮城背景故事

雖然有d經典場場刪減咗,但係整體嚟講成個故事都好新鮮

有好幾幕都睇到眼濕濕

#2 ☝️
15/01/23 10:24

#3 西炒飯
15/01/23 10:28

#4 立華奏老公
15/01/23 16:51

#5 Le Rat Casanier
16/01/23 01:22

因為亞視播所以細個冇睇過...

我好似錯過咗啲好嘢...

乜咁多人睇亞視嘅咩

#6 LEGO
16/01/23 01:24

仲記得漫畫頭幾集啲畫風線條簡單又好核突,點知越畫越利害中期已經好有動感.

#7 女鬼夜行
16/01/23 06:09

仲記得漫畫頭幾集啲畫風線條簡單又好核突,點知越畫越利害中期已經好有動感.

但係當年動畫係20秒發生既事,可以播20分鐘

#8 古龍味牛牛
16/01/23 09:31

今晚IMAX睇

本主題共有 8 則回覆,第 1 頁。