[TVB 唔會報] BBC報導稱中國代表團遭禁止瞻仰英國女王靈柩

心事
#1 資深
19/09/22 05:24

7

#2 資深
19/09/22 05:27

不請自來??

#3 熱水管
19/09/22 05:48

#4 LEGO
19/09/22 05:50

#5 六花誰守たん
19/09/22 05:51

勿通匪類

#6 肥毒蠢大狗公
19/09/22 08:24

批左了

#7 肥毒蠢大狗公
19/09/22 08:27

條友以刁帝特使(代表人)身份去, 唔係外交官/代表團 身份.

因為大英有邀請刁國, 咁以刁帝替身身份, 似乎冇道理拒絕.

(外交官 / 國會議員(如有) ) 就唔同, 因為某國制裁大英議員.

#8 肥毒蠢大狗公
19/09/22 09:19

條7頭到左,

得佢1國笠住口罩

真係失禮

onL79

#9 肥毒蠢大狗公
19/09/22 09:20

盡顯病夫形象

笠住口罩 毫無基本禮貌

#10 牛河博士生
19/09/22 09:26

條7頭到左,

得佢1國笠住口罩

真係失禮

onL79

又咁講,外國仲好多香港/強国(?)人戴𡁵口罩

講𡁵係連室外少人嘅情況,都仲戴𡁵

#11 LEGO
19/09/22 09:44

Live緊

#12 肥毒蠢大狗公
19/09/22 09:51

條7頭到左,

得佢1國笠住口罩

真係失禮

onL79

又咁講,外國仲好多香港/強国(?)人戴𡁵口罩

講𡁵係連室外少人嘅情況,都仲戴𡁵

出面戴埋 bra 都由你啦

而家入去入面呀

地球領袖齊聚向女皇道別致敬.

得條病夫7頭笠住口罩

無禮貌.

#13 肥毒蠢大狗公
19/09/22 09:56

#14 開城布工
19/09/22 10:48

女王都唔想再見呢班生蕃

#15 肥毒蠢大狗公
20/09/22 03:25

條7頭到左,

得佢1國笠住口罩

真係失禮

onL79

又咁講,外國仲好多香港/強国(?)人戴𡁵口罩

講𡁵係連室外少人嘅情況,都仲戴𡁵

出面戴埋 bra 都由你啦

而家入去入面呀

地球領袖齊聚向女皇道別致敬.

得條病夫7頭笠住口罩

無禮貌.

on99766dllm

#16 安溥
20/09/22 03:32

柒開㗎啦,是但啦

#17 LEGO
20/09/22 03:32

又咁講,外國仲好多香港/強国(?)人戴𡁵口罩

講𡁵係連室外少人嘅情況,都仲戴𡁵

出面戴埋 bra 都由你啦

而家入去入面呀

地球領袖齊聚向女皇道別致敬.

得條病夫7頭笠住口罩

無禮貌.

on99766dllm

連出席悼念都要搞政治秀

本主題共有 17 則回覆,第 1 頁。