Triage

影視
#1 腐毒
19/08/22 14:55

好耐之前睇曬而家分享下

主題嚟講好似未喺泰BL見過

時光倒流去救人改寫命運

劇情好緊湊無冷場

好彩追嗰時係假期

一睇睇到凌晨三四點要返工就GG

個人覺得唔錯但好似完全唔Hit

本主題共有 1 則回覆,第 1 頁。