Pokémon Legends: Arceus | Gameplay Preview

遊戲
#1 熱水管
18/01/22 12:19

隱藏氣息 避開攻擊 一球入魂 全民做小豪

#2 杜塔拉
18/01/22 17:50

Pokemon 啲 OST 全部俾我 unsubscribed

始終ACG在成人世界係無法立足

所有作品都係迫你不斷消費直至永遠

而且消費後乜都得唔到仲要undermine哂自己生產力

拎打機啲時間睇BBC Learning English都無咁嬲

#3 熱水管
19/01/22 10:25

自由版隨樂拍

#4 熱水管
19/01/22 10:29

我完全理解唔到古代寶可夢世界可以有啲咩需要地圖探索

曠野地帶地底洞穴加強版?

#5 熱水壩
19/01/22 16:19

玩過薩爾達,真係對依種3d大地圖game要求高咗

#6 熱水管
19/01/22 20:30

玩過薩爾達,真係對依種3d大地圖game要求高咗

地圖嘅嘢玩返online game咪有排行

重點係行完會唔會有收獲

見到隻驚啲任係捉唔同體型嘅重覆寵

仲要大地圖就知有排行有排捉

將個online game玩法搬到單機度

#7 杜塔拉
19/01/22 20:39

垃圾都有人玩

課完金任地獄依然10年內執得

#8 ˁ˚ᴥ˚ˀ
20/01/22 01:14

4chan已經流出哂新嘢

兩隻封面神獸變到好撚柒

#9 ˁ˚ᴥ˚ˀ
20/01/22 12:07

#10 杜塔拉
20/01/22 14:14

媽,好柒呀

執柒佢啦任地獄

本主題共有 10 則回覆,第 1 頁。