Novax老豆表示:他只是個孩子啊!

體育
#1 牛河博士生
08/01/22 01:51

純抽水

#2 牛河博士生
08/01/22 01:52

#3 新界牛屎佬正臭四
08/01/22 01:56

薛家燕

#4 牛河博士生
08/01/22 02:07

薛家燕

#5 牛河博士生
08/01/22 02:11

利申:「中立」,非針對Novax或話佢有錯

純粹想指出

Novax「唔係現場出現就冇事,去得嗰度就可能有呢啲風險」

#6 劣食牛
08/01/22 02:29

#7 牛河博士生
08/01/22 03:01

竟敢笑偉大嘅網球goat

叫佢哋落場打贏Novax先啦

#8 壞過曾佩晨的樂高
08/01/22 05:28

竟敢笑偉大嘅網球goat

叫佢哋落場打贏Novax先啦

點敢同jocovid打

#9 牛河博士生
08/01/22 09:23

律師話佢12月又中話covid

所以有exemption

真唔真呀?之前完全冇公佈過嘅?

另中過就可以有exemption,周圍走去旅行

叫強国情何以堪呀

本主題共有 9 則回覆,第 1 頁。