+2GC

神秘
#1 阿群帶路180年
18/10/21 13:37

我国對正義唯一標準就係權力

成吉思汗征服半個歐洲係正義

朱元璋驅除韃虜係正義

李自成農民軍起義係正義

鄭成功收復台灣係正義

滿洲人係五十六個民族之一所以大清都係正義

太平天國又係農民軍繼續正義

辛亥革命推翻封建政府又係正義

共產黨建立新中國唔使講又係正義

厓山之後七百幾年最邪惡就係洋奴同小日本

八國聯軍入到京城打個稀巴爛都只係同慈禧講左句福夭,淨係要求賠款冇要求割地

英法殖人地印度同印度支那就老鍊咁大,殖我大清就得上海同香港嗰丁屎咁多

洋奴就係洋奴,冇厘大志

小日本?廢柴直情打唔贏

本主題共有 1 則回覆,第 1 頁。