TikTok更新在美私隱政策 或收集用戶生物特徵數據

Apps
#1 J 電視臺
08/06/21 00:04

【Now新聞台】在美國擁有逾一億用戶的短片分享平台TikTok,早前更新在美國的私隱政策,指可能會收集用戶的面容和聲音等生物特徵的數據。

TikTok上周三更新在美國的私隱政策,列明可能會收集用戶個人化內容當中的影像和聲音等資料,包括會在內容中出現的物體、風景、人物面部和身體特徵、聲音和談及的文字等,亦可能會收集在美國法律定義下的生物識別信息和特徵,例如面容和聲紋等。

TikTok說,相關資料會用於製作特殊影片效果、內容審核、用戶統計分類、平台內容和廣告推薦,與其他不會識別用戶個人身份的作業。

根據相關條款,TikTok只有在法律規定下,才會於收集個人資料的事前徵求用戶同意,但在美國只有得州和加州等少數州份才有相關要求。

有傳媒向TikTok查詢,在新私隱政策下收集的影像和聲音資料的具體種類和用途,TikTok未有進一步解釋,只是透過發言人表示,公司一直承諾致力保持透明,最近更新私隱政策,更清晰交代收集的資料。

有分析指,TikTok今次修改政策,是與曾經因為私隱問題而惹上官非有關,一批美國用戶早前指控TikTok侵犯私隱,提出集體訴訟索償,經歷超過一年的法律程序後,TikTok母公司字節跳動最終於今年二月同意,支付9200萬美元達成和解。

寫明會收集,唔洗怕畀人告偷個人資料了。

大家可以安心用啦。

#2 壞過凱婷的樂高
08/06/21 03:28

當發現到蠢人唔會理只會無腦玩,你知點收集點改法律附文佢哋唔當一回事.

#3 古龍味貓貓
08/06/21 03:31

明搶唔係偷

#4 炒米餅
08/06/21 03:39

TikTok 用戶都有一致既生物特徵

就係弱智

#5 腐毒
08/06/21 04:03

醒嘅人太少

好多無腦人士跟風玩

#6 壞過凱婷的樂高
08/06/21 04:14

醒嘅人太少

好多無腦人士跟風玩

勁多女玩,總之自己唔上鏡就算!反正改變唔到生態只有等下一個外國apps推走呢個熱潮.

#7 奸笑
08/06/21 04:21

醒嘅人太少

好多無腦人士跟風玩

因為有錢分(好似係)

又唔使好似開live app咁咁長時間,所以吸引好多大波妹露吓波賺錢

#8 壞過凱婷的樂高
08/06/21 05:33

醒嘅人太少

好多無腦人士跟風玩

因為有錢分(好似係)

又唔使好似開live app咁咁長時間,所以吸引好多大波妹露吓波賺錢

原來收集大波基因創造未來大波王國

本主題共有 8 則回覆,第 1 頁。