Lia:住左香港六年半

遊戲
#1 楯山文乃老公
03/06/21 13:01

就黎做得永久居民

#2 炒米餅
03/06/21 13:09

做得中國人民

#3 腐毒
03/06/21 14:11

#4 ☝️
03/06/21 14:13

#5 女鬼夜行
03/06/21 14:29

非支那人好似就算做左永久居民, 

之後係香港冇住幾年就會喪失PR

個永久原來都係暫時既

#6 楯山文乃老公
03/06/21 14:36

非支那人好似就算做左永久居民, 

之後係香港冇住幾年就會喪失PR

個永久原來都係暫時既

回頭是岸喇

#7 九七淪陷
03/06/21 15:22

非支那人好似就算做左永久居民, 

之後係香港冇住幾年就會喪失PR

個永久原來都係暫時既

回頭是岸喇

隨時可以返日本嘅...

#8 天水圍車車
03/06/21 15:36

橙,由文明世界子民降格做極權下蟻民

#9 J 電視臺
04/06/21 01:38

吾系甘開針牙

本主題共有 9 則回覆,第 1 頁。