HKTV(1137)個價做大折因為支那某貓香港試業

財經
#1 僧人富貴閹人貧
05/05/21 02:57

阿爸(9988)隻小貓咪就算試業,香港嘅運輸網都應該未完善

維持1137買入評級

投資者應注意投資涉及風險和股票價格有時可能會非常波動。股票價格可升亦可跌,甚至變成毫無價值。買賣股票未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。投資者不應只單獨基於本資料而作出任何投資決定,而應詳細閱讀有關之風險披露聲明。

#2 避唔到一齊厓
05/05/21 03:00

捱到對手挑戰應該有得升返嘅

利申:重貨

#3 僧人富貴閹人貧
05/05/21 03:01

捱到對手挑戰應該有得升返嘅

利申:重貨

主持人,本人係無持有嘅

#4 劣食牛
05/05/21 03:12

15000股家鄉14蚊未撚驚過

#5 僧人富貴閹人貧
05/05/21 03:14

15000股家鄉14蚊未撚驚過

rich

#6 避唔到一齊厓
05/05/21 03:37

15000股家鄉14蚊未撚驚過

rich

米牛

#7
05/05/21 04:28

呢隻係疫情過左好難維持高增長

加埋有競爭對手出現

長遠唔太睇好

除非爆多幾波

本主題共有 7 則回覆,第 1 頁。