老豆搵仔 話想大家幫下手搵仔

時事
#1 abc2
01/08/20 15:08

我估大家都見到好多遺棄兒童好慘,都想幫下手搵

CHENG CHUNG SING 鄭頌聲

MA YEE MAN 馬綺文

CHIU KIN YIP 趙建業

TANG HON MAN 鄧漢民

LAU KA HO 劉嘉豪

CHAN LEE CHUN 陳利振

YEUNG KWOK WAI 楊國威

CHAN KIN ON 陳建安

WONG YUE YING 黃汝瑩

CHU MING LUN 朱銘麟

HUNG CHI ON 洪子安

YIP WAI KEUNG 葉偉強

AU LAP CHUEN 歐立全

YAU TAT HO 丘達豪

HUI HING CHEUNG 許慶祥

CHAN YIU FAI 陳耀輝

WONG KWOK KEUNG 黃國強

CHUNG HO YEUNG 鍾浩揚

PANG YAT CHUNG 彭日聰

WONG KIT YIU 黃傑堯

TAI TZE BUN 戴子斌

LIU HO YIN 廖浩賢

LO FUNG TING 羅鳳婷

WONG KWOK MAN 王國敏

CHAN CHUN IP 陳俊燁

LEE CHI KWAN 李芷君

LAM KIN TUNG 林建東

CHAN KAM HUNG 陳錦雄

CHAN WAI SEE 陳慧思

TAM WAI PONG 譚偉邦

TAI PAN NGAI 戴攀毅

LAM KA HO 林嘉豪

CHEUNG WAI WA 張偉華

CHAN KAI FUNG 陳繼豐

FUNG PHILIP 馮書培

HO KA KIN 何家健

LEUNG KWOK HUNG 梁國雄

WONG MING HO 黃明浩

FUNG YUEN TING 馮婉婷

TANG WAI HONG 鄧偉康

WONG MAN WAI 黃文偉

LEUNG PAK HEI 梁柏曦

HUANG CHEUNG TAI 黃長泰

CHAU CHO YIU 周祖耀

CHIU TAK MING 趙德明

CHAN CHI FUNG 陳志楓

NG WAI LUN 吳偉倫

HO HOI TAK 何海德

CHAN SUM FAI 陳森輝

LEUNG NGAI YIU 梁艾堯

CHUM TO 覃道

CHENG PO TONG 鄭保棠

KONG WING TAI 江永泰

LAM WAI SZE 林慧詩

CHAN KWAN LEONG 陳君亮

HO KA YUNG 何嘉勇

YIP CHI SING 葉志星

LEUNG WING IN 梁詠妍

CHENG KAI CHIU 鄭繼昭

IP KWOK KAY 葉國基

LI HIN TUNG 李硯東

FUNG HON YUNG 馮漢勇

LAI KAM TIM 黎錦添

LAI KAM YIN 賴錦然

CHUNG CHEUK MAN 鍾卓文

LOU HONG YAN 劉康欣

CHENG YU WAI 鄭御蕙

TUNG CHAK KWAN 董澤均

HUI YEE WAI 許綺惠

TSE WAI HEI 謝偉禧

KWONG PAK WA 鄺柏華

HUI KWUN HO 許冠豪

WONG CHUI SHAN 王翠珊

FUN PUI PIK 范珮璧

YUEN SHEK FAI 袁碩徽

LAU HIU FAI 劉曉暉

CHAN WENG FAI 陳永輝

LEE KIN CHUNG 李健忠

CHAN LOK 陳樂

CHAN SIN YI 陳倩兒

LAU PUI SEE 劉貝施

LAW KEI SHUN 羅基信

TAM WAI SHUN 譚威信

LAW YUET WING 羅越榮

NG TING HONG 吳庭康

MOHAMMED SWALIKH 莫俊傑

LAM CHEUK HO 林焯豪

YIM CHI KONG 嚴志剛

WONG KAM CHUNG 黃金聰

HUEN KA HO 禤嘉豪

名單第一彈如下:

唔想上榜同埋遲啲畀人制裁就麻煩早啲聯絡我哋篤灰保平安

講明先我唔知邊啲係無辜的公務員㗎

有更多資料國際制裁先更容易

#打壓言論自由 #最撚緊要係見到熟人記得同daddy報料

#老豆搵仔 #請廣傳 #國際制裁 #monpo9 #網罪科

Mon po狗網罪科名單第1彈

#2 abc2
01/08/20 15:09

Mon po狗網罪科名單第2彈

講明先我唔知邊啲係無辜的公務員㗎

唔想上榜同埋遲啲畀人制裁就麻煩早啲聯絡我哋篤灰保平安

名單第2彈如下:

CHAN HOI YING 陳凱瑩

MAN PUI SHAN 文珮珊

CHU SO LING 朱素玲

TSEUNG YIU 蔣瑤

CHUNG WAI LUN 鍾偉倫

CHICK KIN YEUNG 戚健揚

CHUNG CHEUK HIN 鍾卓軒

TAM FEI YI 譚菲爾

LAI CHI WAI 賴志偉

TSANG NGA SZE 曾雅詩

LAW YUET WING 羅越榮

TSUI MA LEE 徐瑪莉

LUNG YI LING 龍怡玲

CHENG WAI KEUNG 鄭偉強

CHAN CHING KEI 陳靖琦

WONG YINN PHAI 王演徽

LAU PAK KIN 劉栢堅

LIM YUET YAN 林悅欣

WONG KWAI PING 黃貴萍

CHAN LAI YI 陳麗儀

WU YING KIT 吳英傑

NG HIU HEI 吳曉曦

TAI CHI HANG 戴志恆

WONG KOK SENG 黃覺陞

CHAN CHI PUI 陳智培

LAI CHI WING 黎智榮

CHAN MING CHIU 陳明照

FAN CHUN YIP 范俊業

LAU KIN TAK 劉建德

CHAN TSZ SHUN 陳子純

LEUNG WAI LING 梁煒靈

TSE WING PIU 謝永標

CHENG YEE HIN 鄭義軒

CHENG CHAK YAN 鄭澤仁

WONG WAI KEI 王偉基

WONG CHING HAN 黃靜嫻

CHEUNG WAI HO 張偉豪

HUNG CHEUK FAI 洪灼輝

FUNG WING ON 馮穎安

IP CHEUK YU 葉卓譽

NGAI WAI CHU 魏惠珠

TSANG LEE 曾莉

LEE KEI YIP 李基業

CHAN CHUNG MAN 陳仲文

LO CHEUK MAN 羅倬文

NG HING LUN 吳鑫倫

CHAN CHAK NGAI 陳澤毅

ZOO LUN FUK 鄒論福

CHAN YAN YU 陳恩瑜

CHUI TIT KWAN 徐鉄坤

LEE YUK HEI 李旭熙

LEE HO IN 李浩妍

LO WING KWAN 盧穎筠

AU YEUNG HAU YING 歐陽校英

LAM PO HANG 林保航

HO KING YIN 何景賢

CHENG WAI CHING 鄭煒晴

WONG CHI SHING 王志成

LEE TSZ KI 李梓琪

LUNG WING SZE 龍詠詩

TSE CHEUK FEI 謝卓非

WONG TIK KI 黃廸奇

YEUNG WING YU 楊永裕

SUEN TAI LUN 孫泰倫

LAM WING HUNG 林永雄

TANG WAI KUEN 鄧偉權

LIU HO MING 廖浩明

NG MAN HO 伍文豪

KWONG PUI SHAN 鄺佩珊

CHAN HUNG 陳鴻

CHENG WAI 鄭維

POON LOK SHUN 潘樂信

LEUNG CHUN YUEN 梁振遠

LAU ALTAMIRANDA DANIEL CHUN YU 劉震宇

TSANG CHI KIT 曾志傑

WONG YAT FUNG 王逸峯

LIU HIN YAT 廖軒逸

HO KA MAN 何嘉敏

LAM CHUN FA 林春花

CHEUK PUI KWAN 卓佩君

HO CAR LIN 何加琳

SIN YUK KUEN 冼玉娟

CHAN WING ON 陳永安

LAW KEI TAT 羅基達

CHEUNG WAN PING 張雲平

CHAN KIT 陳傑

LEUNG PAK HANG 梁柏衡

LEE CHI HUNG 李志雄

YAU CHAK MAN 邱澤文

CHOI YAU SHING 蔡侑成

TANG KWOK SHING 鄧國成

YEUNG KA TAI 楊家泰

LIU CHUNG KWAN 廖仲鈞

CHAN YEUK LUN 陳若麟

LAI TAT HOI 黎達開

LEUNG CHUNG SHING 梁中承

LEUNG CHI WAI 梁志偉

YUEN CHEUNG YAU 袁長有

LAI SHU KWONG 黎樹廣

LAI SIU LEUNG 黎兆良

SHUM KIM KIU 沈劍僑

PANG TAK WING 彭德榮

YAN WAI KIN 甄偉健

LI SAU MO 李修武

YU WING KWONG 余榮光

LAM CHIK SING 林植升

CHAN KAM TONG 陳錦堂

TSUI MING WAI 徐明威

CHAN WAI HONG 陳懷康

TSUI CHI SING 徐志聲

WONG YEE KEUNG 黃意強

LEUNG SIU LOEN 梁肇麟

KWONG KAM YUEN 鄺錦源

FU CHUN SING 符振聲

CHOW CHI CHUNG 周志聰

CHEUNG CHUN KIT 張俊傑

LEE CHI YUEN 李志遠

CHOW KWOK HUNG 仇國雄

CHENG KWOK WAH 鄭國華

YIP KWAI KEUNG 葉桂強

LEUNG KWOK HONG 梁國康

KU YUEN 古原

WONG CHUN YIN 王俊然

NING YAN YAN 寗欣欣

WONG ZI MAN 黃子雯

MARK SIU PING 麥少萍

LEE PUI LIN 李佩蓮

SUM YUN NGOR 岑潤娥

SETO PO YING 司徒寶英

KO WAI YI 高慧儀

NAM KA YEE 藍嘉儀

FONG YUK LIN 方玉連

MA YEE YING 馬綺英

#3 abc2
01/08/20 16:27

本主題共有 3 則回覆,第 1 頁。